Training

Kinderen met trauma's: ze zijn er, en ze zitten dagelijks bij hun juf of meester in de klas. Maar worden ze gezien als kinderen met trauma's? Of zijn we inmiddels zo gewend om gedrag aan een bepaald stoornis als ADHD of autisme te koppelen? Wat is trauma eigenlijk? Wat voor effect heeft trauma op een kind? En hoe wordt het gedrag dat door trauma wordt veroorzaakt gezien in de klas?  

 

Wat ik ervaar in mijn werk als kindhulpverlener is dat leerkrachten niet altijd kennis hebben van trauma bij kinderen. Jammer! Want een leerkracht is vaak een belangrijke omgevingsfactor die veel bij kan dragen aan de veerkracht van een kind. En hoe veerkrachtiger het kind, hoe beter het om kan gaan met moeilijke situaties. 


Daarom geef ik training aan leerkrachten in het basis en voortgezet onderwijs om mijn kennis over trauma en veerkracht door te geven. De training richt zich op de theoretische uitleg van trauma, het toelichten van mijn visie op veerkracht maar ook op praktijkvoorbeelden en het voeren van discussie. Want wat kan een leerkracht doen voor een getraumatiseerd kind? Hoe ver gaan de verantwoordelijkheden hierin? Heeft de kennis vanuit de training hier nieuw inzicht in gegeven? 

 

De training trauma & veerkracht is interactief en creatief! 

 

De training kan verzorgt worden voor groepen van maximaal 30 personen. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier