Expertise

Mijn expertise als dramatherapeut ligt bij het werken met kinderen van 0 tot 18 jaar. Op dit moment ben ik werkzaam als kindhulpverlener binnen een vrouwenopvang, waar ik werk met kinderen die vanuit een onveilige thuissituatie met hun systeem worden opgenomen achter de veilige voordeur van de opvang. De kinderen waarmee ik werk hebben allemaal een rugzakje. Ze waren getuige van geweld of ze zijn zelf mishandeld. Ik zet mij samen met mijn collega's in om de kinderen een stabilisatietraject aan te bieden. In dit stabilisatietraject worden er vaktherapeutische interventies ingezet om de veerkracht van deze kinderen te vergroten. Want hoe veerkrachtiger je bent, hoe beter je om kan gaan met dingen die vervelend zijn. Daarnaast werken wij ook vanuit de visie dat veerkracht nodig is om traumabehandeling aan te kunnen. Met de manier van werken wordt deze kinderen als ware een "bodembehandeling" geboden. In mijn werk als kindhulpverlener zet ik dagelijks dramatherapeutische werkvormen, en andere werkvormen vanuit de vaktherapie, in om deze kinderen te observeren en om hen, vanuit spel, te laten werken aan doelen die bijdragen aan het versterken van veerkracht. 

 

Vanuit mijn werkervaring is voor mij gebleken hoe effectief dramatherapie kan zijn voor kinderen. U kunt zich wellicht voorstellen dat het voor veel kinderen makkelijker is om "spelenderwijs" met hun problemen om te gaan dan dat ze er alsmaar over moeten praten. Kinderen stoppen onbewust zoveel van hun eigen levensverhaal in hun spel dat er tijdens de therapie een bepaalde verwerking ontstaat. Daarnaast leren kinderen veel beter door dingen uit te proberen, te oefenen, dan door enkel te praten en te luisteren. Ze voelen zich veilig binnen spel en dat werpt zijn vruchten af binnen dramatherapie. Kinderen met uiteenlopende hulpvragen kunnen baat hebben bij dramatherapie. Denk bijvoorbeeld aan: versterken van veerkracht, ADHD, laag zelfvertrouwen, agressieproblematiek, rouwverwerking, traumaverwerking, assertiviteit, pesten/gepest worden, sociale vaardigheden enz.