Dramatherapie

Dramatherapie is een vorm van creatieve therapie, tegenwoordig vaktherapie genoemd. Het is een behandelvorm die zich richt op psychische, sociale en/of emotionele problemen. Binnen dramatherapie wordt er gewerkt met verschillende theaterwerkvormen zoals bijvoorbeeld rollenspellen, poppenspel, improvisatie, theaterteksten, verhalen en gedichten, kostuums, decor en beweging. Dit soort theaterwerkvormen worden binnen dramatherapie ingezet om inzichten te geven en problemen op te heffen, overwinnen, onderkennen, verminderen of accepteren. Het grote verschil met reguliere therapie is dat er binnen dramatherapie vooral veel wordt gedaan. Er wordt niet alleen over problematiek gepraat maar je gaat er letterlijk mee aan de slag. Je wordt in beweging gezet. Door op theatrale wijze met hulpvragen aan de slag te gaan kan het helpen om er op een andere manier tegenaan te kijken. Dramatherapie geeft gelegenheid om te ervaren, in veilige setting te herbeleven, eigen gedrag te zien en te transformeren en om terug te komen en stil te staan bij eigen gevoel. 

 

U kunt op deze pagina meer lezen over mijn werk als dramatherapeut.